Lịch ChiếuTên Phim
Thứ 2
 1. Tiên Nghịch
 2. Tán Tu Chi Vương
 3. Đại Vũ Trụ Thời Đại
 4. Nghịch Thiên Chí Tôn
 5. Vạn Giới Tiên Tung
 6. Kiếm Vực Phong Vân
 7. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 8. Vô Thượng Thần Đế
 9. Độc Bộ Tiêu Dao
 10. Vạn Cổ Thần Thoại
Thứ 3
 1. Thôn Phệ Tinh Không
 2. Thánh Tổ
 3. Thần Long Tinh Chủ
 4. Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế
 5. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 6. Võ Thần Chúa Tể
 7. Vạn Giới Độc Tôn
 8. Đan Đạo Chí Tôn
 9. Độc Bộ Vạn Cổ
 10. Linh Kiếm Tôn
 11. Người Đến Muộn
Thứ 4
 1. Già Thiên
 2. Dị Nhân Quân Mạc Tà
 3. Thiếu Niên Ca Hành Phần 3
 4. Chưởng Giáo Tông Môn Ẩn Thế
 5. Thần Y Cửu Tiểu Thư
 6. Chân Võ Đỉnh Phong
 7. Tây Hành Kỷ Phần 5
 8. Kiếm Tiên Ở Đây
 9. Hồng Hoang Linh Tôn
 10. Ma Trang Truyền Thuyết
 11. Tuyệt Thế Võ Hồn
Thứ 5
 1. Thần Ấn Vương Tọa
 2. Sư Huynh À Sư Huynh
 3. Thái Cổ Tinh Thần Quyết
 4. Bộ Tinh Ti: Nguyên Khởi
 5. Trò Chơi Vực Sâu
 6. Vạn Giới Tiên Tung
 7. Cái Thế Đế Tôn 3D
 8. Kiếm Vực Phong Vân
 9. Vạn Giới Chí Tôn
 10. Độc Bộ Tiêu Dao
 11. Vạn Cổ Thần Thoại
Thứ 6
 1. Đại Chúa Tể 3D
 2. Thế Giới Hoàn Mỹ
 3. Bách Luyện Thành Thần 3D
 4. Nghịch Thiên Chí Tôn
 5. Bộ Tinh Ti: Nguyên Khởi
 6. Đan Đạo Chí Tôn
 7. Độc Bộ Vạn Cổ
 8. Vô Thượng Thần Đế
 9. Linh Kiếm Tôn
 10. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
Thứ 7
 1. Tru Tiên
 2. Phàm Nhân Tu Tiên
 3. Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D
 4. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 5. Nghịch Thiên Tà Thần 3D
 6. Chưởng Giáo Tông Môn Ẩn Thế
 7. Vạn Giới Độc Tôn
 8. Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế
 9. Thần Long Tinh Chủ
 10. Kiếm Tiên Ở Đây
 11. Chân Võ Đỉnh Phong
 12. Băng Hoả Ma Trù
Chủ Nhật
 1. Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện
 2. Tiên Võ Truyện (Tiên Võ Đế Tôn 3D)
 3. Bách Gia Quyết: Giang Hồ Quỷ Sự Lục
 4. Nhất Thế Chi Tôn
 5. Võ Thần Chúa Tể
 6. Thái Cổ Tinh Thần Quyết
 7. Thần Y Cửu Tiểu Thư
 8. Bách Yêu Phổ Phần 4
 9. Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương phần 4
 10. Vạn Giới Chí Tôn
 11. Hồng Hoang Linh Tôn
 12. Cái Thế Đế Tôn 3D
 13. Tuyệt Thế Võ Hồn