• Cách tìm phim nhanh trên google: "TÊN PHIM + HHTQ"

Tam Quốc Diễn Nghĩa 3D

Tam Quốc Chí 3D

Nội dung phim

Tam Quốc Diễn Nghĩa 3D, Tam Quốc Chí 3D 86/??

Ccâu chuyện xoay quanh cuộc chiến không hồi kết giữa các nước, khi đó chiến tranh loạn lạc người dân khổ sở không nơi lương thân, họ buộc phải vùng lên đòi quyền dân chủ của mình. Cuộc chiến được hình thành và phát triển theo một thế chân vạc của nước với những nhân vật nổi tiếng khiến bao kẻ kinh sợ, họ chính là: Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, Tư Mã Ý…Đó không chỉ là những trận chiến thực sự ở chiến trường mà còn là những trận quyết trí với nhau, mưu kế, kế sách, những con bài tẩy để đánh bại kẻ thù chỉ bằng một nước cờ.